Home

Over mijn werk

Mens, natuur en cultuur zijn bronnen waaruit ik put.

De complexe werkelijkheid breng ik terug tot een vereenvoudiging die het beeld versterkt.

Plaatsen waar ik ben geweest vormen de aanleiding voor mijn werk, zonder dat het terug te voeren is op een bepaalde plaats. Ik herinner me wat ik heb gezien en als referentiemateriaal gebruik ik ook foto's, waarvan sommige details aanleiding geven voor het maken van nieuw werk. Mijn onderwerpen benader ik op verschillende manieren en werk meestal thematisch en seriematig.

 

Deze website bevat een selectie van werken uit diverse series van de afgelopen jaren

 

Piet Spek